Municipi

Municipi del Baix Camp, situat en un replà a l'extrem nord-oest de les muntanyes de Prades. El terme és força accidentat i el drena el barranc de l'Arbolí, afluent del riu Siurana. Té una extensió total de 21'11 Km2. Actualment Alforja i Reus, l'han absorbit pràcticament dins la seva zona d'influència. La Vila a 714 metres d'altitud, és actualment l'únic nucli de població del municipi. Dins del terme es troba el petit llogaret de Gallicant, avui totalment abandonat.

La brolla i la pineda ocupen unes tres quartes parts del terme. A més d'unes 25 ha. d'horta, la principal collita, són les avellanes, en terres de secà. Els antics ramats han quedat molt reduïts. El carbó fins fa poc indústria florent, és en decadència. Antigament funcionaven 4 molins de paper d'estrassa i un de fariner, actualment enrunats o abandonats. Hi ha també dos mines de coure sense explotar.

Des de 1.900, la població ha devallat un 70%. La creació del campament militar Los Castillejos, al 1950, contribuí, durant uns anys a donar vida a la població.

Actualment la població és de 116 habitants, les cases estan arranjades com a segona vivenda. A l'estiu i als caps de setmana, els visitants són nombrosos.

Subscriure a