Noticies

16/05/2024
La Generalitat ha concedit la subvenció per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants, per un import de 12.582,75 €. Amb aquesta subvenció hem invertit en : Cobriment del Vas de la piscina i retxa perimetral. Robot neteja fons i...
12/02/2024
La Diputació de Tarragona a concedit ha l'ajuntament d'Arbolí la seguent subvenció : Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència...
08/11/2023
La Diputació de Tarragona a Concedit a l'Ajuntament d'Arbolí, les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, convocatòria 2023. Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí Municipi: Arbolí Concepte: Línia 2 socorrisme piscines Número d'expedient: 8004330008-2023-...
19/10/2023
La Diputació de Tarragona va concedir una Subvenció a l'Ajuntament d'Arbolí per actuacions Excepcionals dins de la Convocatòria 2023 per un import de 3.631,09 euros La subvenció es va sol·licitar i s'ha destinat a la Reparació captació superficial Font Viva.
19/10/2023
La Diputació de Tarragona va concedir una Subvenció a l'Ajuntament d'Arbolí per actuacions Excepcionals dins de la Convocatòria 2023 per un import de 2.436,33 euros La subvenció es va sol·licitar i s'ha destinat a la Reparació fuita xarxa distribució d'aigua al carrer Major.
11/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per a la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023 Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí . Energies Renovables Instal·lació Plaques Solars Edificis Municipals Linia 1.1 Municipi: Arbolí Concepte: PAESC Número d'...
11/10/2023
Concedir les subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023 Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí Municipi: Arbolí Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics Número d'expedient...
04/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023, pels següents imports : Linia Gestió de Residus: Retirada de residus d'Amiant a la Sala de ball Beneficiari:...
10/07/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, anualitat 2022 per import concedit 10.315€.
10/07/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per al foment de l'ocupació, anualitat 2022 per import concedit de 9500€. Això ens a permès tindre una contractada durant 6 mesos una persona. Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí Municipi: Arbolí Concepte: FOMENT DE L'...

Pàgines