Noticies

05/12/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament d'Arbolí per la Transició energètica i Acció climàtica, convocatòria 2022, per un import de 8.227,53 € .
04/12/2022
La Diputació de Tarragona, a concedit una subvenció a l'Ajuntament d'Arbolí dins del Programa de Despeses Corrents del PAM 2022, per import de 25.000,00 € .
03/12/2022
La Diputació de Tarragona va concedir una Subvenció a l'Ajuntament d'Arbolí per actuacions Excepcionals dins de la Convocatòria 2022 per un import de 10.601,05€ La subvenció es va sol·licitar i s'ha destinat per la substitució del primer tram del col·lector de formigó del clavegueram del municipi d...
02/12/2022
La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per generar entorns més resilents, segurs i saludables una subvenció en la Línia 1- 1.2 Piscines per un import de 8.010,52 € i un en la Línia 2 - Salut per un import de 4.168,86 € .
01/12/2022
La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció dins del programa del PAM 2022 per l'actuació "MESURES PER IMPULSAR L'ESTALVI ENERGÈTIC A LA SALA" per import de 22.901,08 € que correspon a un 35,02% DEL pressupost Elegible de 65.394,70 €
31/12/2021
La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció dins del programa del PAM 2021 per l'actuació "Renovació serveis i paviment segon tram carrer Trinquet" per import de 40.006,76 € que correspon a un 90% de l'import subvencionable de 44.451,95 € , obra que finalitzarà el mes de juny de 2022.

Pàgines