Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

12/02/2024

Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

La Diputació de Tarragona a concedit ha l'ajuntament d'Arbolí la seguent subvenció :

Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí

Municipi: Arbolí Concepte: Aigua 2023

Número d'expedient: 8004330008-2023-0006497

Pressupost Elegible: 7.438,89 euros

% concedit: 98,00% Import concedit: 7.290,11 euros