Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023

27/06/2024

Subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023

La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció dins del programa, subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023

https://web.eagora.app/a/arboli/details/667d2f563d676/subvencions-per-desenvolupar-politiques-municipals-dhabitatge-convocatoria-2023

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Redacció del PLH
Número d'expedient: 8004330008-2023-0012555
Pressupost Elegible: 3.630,00 euros
% concedit: 84,78%
Import concedit: 3.077,39 euros