Subvencions a projectes per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants

16/05/2024

Subvencions a projectes per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants

La Generalitat ha concedit la subvenció per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants, per un import de 12.582,75 €.

Amb aquesta subvenció hem invertit en :

Cobriment del Vas de la piscina i retxa perimetral.

Robot neteja fons i parets :