Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica ( PAESC)

27/06/2024 Actualitat

Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica ( PAESC)

La Diputació de Tarragona ha concedit  les subvencions per la Transició energètica i acció climàtica,
convocatòria 2023.
 

https://web.eagora.app/a/arboli/details/667be2877036a/subvencions-per-la-transicio-energetica-i-accio-climatica-paesc

 

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: PAESC
Número d'expedient: 8004330008-2023-0007753
Pressupost Elegible: 42.223,52 euros
% concedit: 90,61%
Import concedit: 38.260,18 euros
 
Amb aquesta actuació s'han instal·lat Plaques solars l'Ajuntament, Refugi i al dipòsit municipal.
 
 
 
 
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: PAESC
Número d'expedient: 8004330008-2023-0007722
Pressupost Elegible: 3.133,83 euros
% concedit: 91,11%
Import concedit: 2.855,25 euros
 
Amb  aquesta actuació s'ha canviat tota l'enllumenaria antiga de llums al·lògenes per leds del Espai pigot :