Subvenció PAM 2022 RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER SANT PAU

27/06/2024

Subvenció PAM 2022 RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER SANT PAU

La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció dins del programa del PAM 2022 per l'actuació "RENOVACIÓ DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER SANT PAU"

https://web.eagora.app/a/arboli/details/6645ef7d9f7a2/subvencio-pam-2022-renovacio-dels-serveis-i-pavimentacio-dun-tram-del-carrer-sant-pau

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí

Municipi: Arbolí

Concepte: Renovació serveis i pavimentació tram c/ Sant Pau

Pressupost actuació: 150.605,98 euros

Pressupost Elegible: 149.906,20 euros*

% concedit: 19,08%

Import concedit: 28.595,82 euros