Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

08/11/2023

Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

La Diputació de Tarragona a Concedit a l'Ajuntament d'Arbolí, les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines
municipals, convocatòria 2023.

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006116
Pressupost Elegible: 10.000,00 euros
% concedit: 81,09%
Import concedit: 8.108,66 euros

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006314
Pressupost Elegible: 905,39 euros
% concedit: 82,74%
Import concedit: 749,13 euros