Subvenció per al foment de l'ocupació

10/07/2023 Actualitat

Subvenció per al foment de l'ocupació

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per al foment de l'ocupació, anualitat 2022 per import concedit de 9500€. Això ens a permès tindre una contractada durant 6 mesos una persona.

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: FOMENT DE L'OCUPACIO A ARBOLí

Pressupost Elegible: 9.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 9.500,00 euros