SUBVENCIÓ DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ, EN BENS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS ANY 2022

10/07/2023 Actualitat

SUBVENCIÓ DESTINADES A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ, EN BENS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALS ANY 2022

La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, anualitat 2022 per import concedit 10.315€.