Subvenció PAM 2022

01/12/2022

Subvenció PAM 2022

La Diputació de Tarragona a concedit una subvenció dins del programa del PAM 2022 per l'actuació "MESURES PER IMPULSAR L'ESTALVI ENERGÈTIC A LA SALA" per import de 22.901,08 € que correspon a un 35,02% DEL pressupost Elegible de 65.394,70 €