Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

11/10/2023

Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

Concedir les subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i
de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència
competitiva, per a l'exercici 2023
 
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Número d'expedient: 8004330008-2023-0006554
Pressupost Elegible: 2.055,70 euros
% concedit: 86,62%
Import concedit: 1.780,69 euros