Subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

04/10/2023

Subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament d'Arbolí una subvenció per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023, pels següents imports :

Linia Gestió de Residus: Retirada de residus d'Amiant a la Sala de ball

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Gestió de residus

 

Número d'expedient: 8004330008-2023-0008200
Pressupost Elegible: 7.419,25 euros
% concedit: 94,97%
Import concedit: 7.046,20 euros
 
Linia Prevenció incendis Forestals: Pla de Gestió Forestal del terme d'Arbolí
Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí
Municipi: Arbolí
Concepte: Prevenció incendis forestals
Número d'expedient: 8004330008-2023-0007723
Pressupost Elegible: 7.562,72 euros
% concedit: 97,34%
Import concedit: 7.361,80 euros