Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

03/12/2022

Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022

La Diputació de Tarragona va concedir una Subvenció a l'Ajuntament d'Arbolí per actuacions Excepcionals dins de la Convocatòria 2022 per un import de 10.601,05€
 
La subvenció es va sol·licitar i s'ha destinat per la substitució del primer tram del col·lector de formigó del clavegueram del municipi d'Arbolí.
 
Durant el 2022 es van detectar fuites al tram immediatament anterior a la fossa sèptica del poble i es va detectar que part del col·lector del clavegueram estava trencat per diversos punts. L'antiguitat i l'estat precari d'aquesta canonada de formigó ha provocat que es produeixin aquests fets. Per aquest motiu es va renovar tot aquest tram del col·lector.